ระบบ Namesis System


ระบบ Nemesis System
นี่คือขั้นตอนง่ายๆ ที่เนมีซิสช่วยคุณได้

1. เนมีซิส เริ่มต้นจากใต้ดิน ขั้นตอนแรกในการติดตั้ง เนมีซิส (Nemesis) คือการฝังสถานีเนมีซิส ลงในดินในจุดต่างๆ ที่คาดว่า
ปลวกจะเดินผ่านในการออกหาอาหาร ภายในสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าบรรจุไม้ที่เรียกว่า “Timber” ซึ่งเป็นอาหารที่ปลวกชอบและไม่มีสารพิษเจือปน

2. สามารใช้เนมีซิสภายในตัวบ้านได้กรณีบ้านของคุณถูกรุกรานจากปลวก สถานี เนมีซิส แบบบนดิน สามารถกำจัดปลาก
ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการติดตั้งจุดบรรจุเหยื่อกำจัดปลวกที่มีชื่อทางการค้าว่า “Bait Matrix” ภายในสถานีเนมีซิส
คุณจะรู้สึกปลอดภัยจากเหยื่อกำจัดปลวก Bait Matrix ได้ เพราะสถานีเนมีซิสจะมีฝาปิดล็อคสนิทเพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก
หรือสัตว์เลี้ยงแตะต้องหรือสัมผัสตัวเหยื่อกำจัดปลวกได้ เอ็กซ์เทอร์ร่าระบบปฏิบัติการที่สามารถยับยั้งและป้องกัน
ความเสียหายที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว ในการกำจัดปลวกแบบตายทั้งรังหลังจากที่รังปลวกได้ถูกกำจัดไปแล้ว เจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายสถานีเนมีซิสแบบบนดินออก

3. เมื่อปลวกติดกับดัก เนื่องจากปลวกจะไหวตัวเร็วมาก เมื่อมันคิดว่ากำลังถูกรบกวนหรือบุกรุก สถานีเนมีซิสเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการกำจัดปลวก และป้องการการเข้ามาของปลวกรังใหม่ โดยการออกแบบให้สามารถตรวจดูปลวกได้อย่างง่าย และไม่รบกวนปลวกแต่อย่างใด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก

4.ถึงเวลาของ Bait Matrix ในการกำจัดปลวก เหยื่อกำจัดปลวก “Bait Matrix” จะถูกบรรจุไว้ภายในสถานีเอ็กซ์เนมีซิสหลังจากพบว่า มีปลวก การบรรจุ Bait Matrix ภายในสถานี เนมีซิส จะต้องไม่ทำให้ปลวกทั้งหลายรู้สึกว่ากำลังโดนรบกวน หลังจากที่ปลวกเริ่มกิน Bait Matrix และนำ Bait Matrix นี้ กลับไปเป็นอาหารให้ปลวกตัวอื่นๆ ในรัง ซึ่งเป็นการกำจัดปลวกได้ทั้งรังอย่างรวดเร็ว ปลวกจะเลิกกิน Timber และหันมากินแต่ Bait Matrix แทน เนื่องจากรสชาติของมัน เป็นสิ่งที่ปลวกทั้งหลายชื่นชอบมาก และนั่นก็เป็นสิ่งที่เราได้ทดสอบจากห้องปฏิบัติการประเทศออสเตรเลีย และพบว่า ปลวกชอบ Bait Matrix มากกว่า Timber จริง สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ Bait Matrix คือไม่เป็นพิษกับคุณ และสัตว์เลี้ยงในบ้านเลยแม้แต่น้อย

5. เมื่อปลวกหยุดกิน Bait Matrix ไม่ได้ปลวกทั้งรังก็เสร็จเรา นอกจากปลวกจะกิน Bait Matrix ในสถานีเนมีซิสแล้ว พวกมันยังนำเอา Bait Matrix กลับไปแบ่งกันที่รังของมันอีกด้วย Bait Matrix จะถูกเก็บรวมกับแหล่งอาหารหลักของปลวกและจะถูกกินอย่างช้าๆ เนื่องจาก Bait Matrix จะกำจัดปลวกอย่างช้าๆ ปลวกทั้งหลายที่เริ่มกิน Bait Matrix ก่อน ก็จะทยอยกันตาย ไป ทำให้ปลวกที่เหลืออยู่ไม่รู้เลยว่า อาหารที่พวกมันทุกตัวกำลังกินอยู่นั้น คือต้นเหตุของการล้มตายครั้งนี้ และอีกไม่นานปลวกทั้งรังก็จะพากันล้มตายจนหมดทั้งรัง

6. สุดท้ายปลวกทั้งรังก็ถูกกำจัด เมื่อปลวกทั้งรังถูกกำจัด Bait Matrix ในสถานีเนมีซิสจะถูกแทนที่ด้วยไม้เหยื่อ Timber อีกครั้ง สำหรับกรณีที่ใช้สถานีเนมีซิสแบบบนดิน เจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายสถานีเหล่านั้นออก โดยยังมีการติดตั้งสถานีเนมีซิสแบบใต้ดินตามจุดต่างๆ รอบตัวบ้านต่อไป เพื่อตรวจสอบปลวกรังใหม่ ที่อาจเข้าทำลายบ้านคุณอีกครั้งในอนาคต โดยไม่ต้องรอจะกระทั่งความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว สามารถตอบสนองการบุกรุกของปลวกแต่เนิ่นๆ เพราะฉะนั้น เพียงบ้านคุณมีเนมีซิส ก็เหมือนมีผู้คุ้มครองที่จะช่วยปกป้องบ้านคุณจากปลวก