ร่วมงานกับเรา


ขณะนี้ เราต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีความกระตือรือร้น และต้องการความท้าทาย มาร่วมพัฒนางาน และเติบโตไปพร้อมกับเราในตำแหน่งงานต่อไปนี้

ลำดับที่ ตำแหน่ง
1 Marketing Executive 2 อัตรา
รายละเอียด : ให้คำแนะนำลูกค้าประชาสัมพันธ์เรื่องระบบการกำจัดปลวกที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุกจากประเทศอเมริกา
วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติ : ชาย หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดหรือการขาย
———————————————————————————————————–
2 นักวิชาการ 3 อัตรา
รายละเอียด : ให้คำแนะนำลูกค้าประชาสัมพันธ์เรื่องระบบการกำจัดปลวกที่มุประสิทธิภาพสูงที่สุกจากประเทศอเมริกา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี(สาขาเกษตร)
คุณสมบัติ : ชาย หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
* ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน (ทางบริษัทมีการฝึกอบรมให้)
———————————————————————————————————–
3 ผู้ช่วย นักวิชาการ 3 อัตรา
รายละเอียด : ผู้ช่วยนักวิชาการ

วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัด
คุณสมบัติ : ชาย หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
* ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน (ทางบริษัทมีการฝึกอบรมให้)
———————————————————————————————————–

ผู้สมัครท่านใดที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นสมาชิก
Love Family จะได้รับสวัสดิการ การปรับเงินเดือนประจำปี,
โบนัส (ตามผลประกอบการ) และอื่นๆที่

เลิฟเฮ้าส์ เซอร์วิส

ได้จัดสรรมาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับพนักงานของเรา

สำหรับท่านที่สนใจกรุณาส่งใบสมัคร,
ประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน และเงินเดือนที่คาดหวัง
พร้อมแนบภาพถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ มาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เลิฟเฮ้าส์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 20 ถ.ลาดปลาเค้า แขวจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
10230
โทร.02-940-4155 (auto) แฟกซ์.02-940-4154


E-mail : info@lovehouse.co.th www.LoveHouse.co.th

หรือกรอกข้อมูลได้ที่ด้านล่างนี้