คำถามที่พบบ่อย


FAQ คำถามที่พบบ่อย

1.ระบบ Nemesis แตกต่างจากการใช้สารเคมีอย่างไร?
ตอบ : ระบบ Nemesis เป็นการกำจัดปลวกที่ใช้ลักษณะเหยื่อล่อ ซึ่งสามารถกำจัดปลวกและล่มสลายรังปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้กำจัดปลวกทั้งรัง ตั่งแต่ปลวกงาน ปลวกทหาร จนกระทั่งนางพญา นั่นไม่สามารถลอกคราบได้ และตายในที่สุด ช่วยให้บ้านรอดพ้นจากการเข้าทำลาย กัดกินไม้ภายในบ้านได้ ซึ่งสถาบันทั่วโลกได้ให้การรับรองในผลงานการวิจัยกำจัดปลวกแล้ว ว่าสามารถกำจัดปลวกและล่มสลายรังปลวกได้จริง อีกทั้งยังสามารถป้องกันปลวกได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกขั้นตอนของระบบกำจัดปลวก Nemesis สามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างชัดเจน

ทางด้านความปลอดภัย ระบบกำจัดปลวก Nemesis นั้นมีความปลอดภัยสูงที่สุดในระบบกำจัดปลวกทุกประเภท ซึ่งตัวเหยื่อกำจัดปลวกนั้นไม่มีกลิ่น และปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง งานวิจัยทั่วโลกสรุปได้ว่า ค่าวัดความอันตรายของเหยื่อกำจัดปลวก Nemesis นั้น ต่อ1คนจะต้องกินเหยื่อกำจัดปลวก Nemesis ถึง4ตัน จึงจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

ส่วนการใช้วิธีกำจัดปลวกด้วยกำจัดสารเคมีนั้น จะมีอันตรายค่อนข้างสูงมาก ซึ่งถ้าสัตว์เลี้ยงหรือคนได้รับสารเคมีก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ส่วนผลที่ได้ในการกำจัดปลวกนั้น วิธีใช้สารเคมี จะสารมารถกำจัดปลวก ในส่วนที่อยู่บนดินเท่านั้น ซึ่งรังปลวกที่อยู่ใต้ดินลึกลงไป2-3เมตร ไม่ได้ถูกกำจัดไปด้วย ทำให้ปลวกสามารถผลิตประชากรแลวส่งขึ้นมาทำลายกัดกินบ้านได้อีก จึงสร้างความเสียหายให้กับบ้านเป็นอย่างมาก ซึ่งบ้านคนถึงกับต้องรื้อบ้านใหม่เพราะโดนปลวกกินทั้งบ้านมากแล้ว

2.ระบบ Nemesis ทำให้ปลวกหายขาดได้จริงไหม?
ตอบ : จริง เพราะระบบ Nemesis ใช้วิธีการการกำจัดปลวกด้วยเหยื่อจึงสามารถเข้าไปกำจัดปลวกและทำลายปลวกได้ถึงต้อนตอที่รังปลวก กำจัดปลวกแม้กระทั่งราชินีปลวก จึงทำให้ปลวกนั้นไม่สามารถเขามาทำลายบ้านได้อีก

3.ระบบ Nemesis ปลอดภัยหรือไม่?
ตอบ : ระบบ Nemesis นั้นให้ความปลอดภัยสูงที่สุดในวิธีการกำจัดปลวกทุกประเภท เพราะเหยื่อกำจัดปลวก หรือ Bait Matrix นั้น 99.9 % เป็นอัลฟ่าเซลลูโลส ซึ่งไม่เป็นสารเคมีและไม่มีอันตรายใดๆ และมีสารการยับยั้งการลอกคราบเพียง 0.1% ซึ่งวัดค่าความอันตรายแล้ว ปลอดภัยกว่าเกลือแกงที่ใช้ผสมอาหารเสียอีก ดังนั้นจึงมั่นใจเรื่องความปลอดภัยได้ 100 % ว่าไม่มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง และผู้อยู่อาศัยเลยแม้แต่น้อย

4.จะมั่นใจได้อย่างไรว่าปลวกจะกินเหยื่อระบบ Nemesis ?
ตอบ : เหยื่อกำจัดปลวก หรือ Bait Matrix ของระบบ Nemesisนั้นถูกวิจัยและผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งอาหารของปลวกโดยเฉพาะ ตามวงจรปลวกการกัดกินไม้ ของปลวกนั้น ปลวกงานจะไปย่อยสลายไม้เพื่อนำเอาเซลลูโลสในไม้ไปเป็นแหล่งอาหาร ซึ่งปลวกจะเลือกกินเหยื่อ Nemesis เป็นอันดับแรกเพราะเป็นอัลฟ่าเซลลูโลส ซึ่งปลวกสามารถนำไปเป็นแหล่งอาหารได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายอีก ดังนั้นเมื่อปลวกได้กินเหยื่อของระบบ Nemesis แล้ว จะทำการทิ้งสารฟีโรโมนเพื่อนำเส้นทางประชากรตัวอื่นมากินแหล่งอาหารตรงบริเวณนี้อีก จึงทำให้ปลวกทั้งรังนั้นได้รับเหยื่อ กำจัดปลวก
Nemesis กระจายทั่วทั้งรัง

5.ถ้าปลวกกินเหยื่อแล้วจะกินไม้รอบๆอีกหรือไม่?
ตอบ : เมื่อปลวกกินเหยื่อกำจัดปลวกแล้วจะไม่สามารกัดกินสร้างความเสียหายได้อีกเพราะเหยื่อกำจัดปลวกหรือ Bait Matrix ของระบบ Nemesis นั้นมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ เมื่อปลวกกินเหยื่อกำจัดปลวกตั้งแต่คำแรกนั้น สารที่ผสมอยู่ในตัวเหยื่อจะไปยับยั้งการสร้างสารไคตินที่บริเวณเขี้ยวและฟันของปลวกทำให้เขี้ยวและฟันของปลวกนั้นอ่อนจนไม่สามารถกัดกินไม้ได้ ซึ่งคุณสมบัตินี้มีเฉพาะระบบกำจัดปลวก Nemesis เท่านั้น

6.เมื่อปลวกกินเหยื่อแล้วจะใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะกำจัดปลวกให้ล่มสลายได้ทั้งรัง?
ตอบ : เมื่อปลวกเริ่มกินเหยื่อกำจัดปลวกแล้วจะต้องใช้เวลา1-2 เดือน จึงจะสามารถกำจัดปลวกให้ล่มสลายได้หมดทั้งรัง ซึ่งบ้านแต่ละหลังจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจำนวนรังและจำนวนประชากรของปลวก ส่วนระยะเวลาการกำจัดปลวกที่ใช้ระยะเวลานานเพราะระบบ Nemesisได้พัฒนาระบบให้ใช้การกำจัดปลวกโดยให้ปลวกทุกตัวได้รับสารกระจายอย่างครบถ้วน จึงต้องใช้ระยะเวลาในระยะนึง

7.ถ้าติดตั้งระบบกำจัดปลวก Nemesis แล้วจะทำให้ดึงปลวกจากบ้านอื่นมาหรือไม่?

ตอบ : การติดตั้งระบบกำจัดปลวก Nemesis เป็นการกำจัดปลวกโดยการใช้วงจรชีวิตปลวกเป็นตัวทำลายรัง ไม่ได้เป็นการติดเหยื่อแล้วสามารถดึงดูดปลวกจากบ้านอื่นมาได้ แต่เป็นการกำจัดปลวกโดยใช้การติดหยื่อบริเวณเส้นทางเดินหลักของปลวกเพื่อให้ปลวกนำเหยื่อกำจัดปลวกขนกลับตามเส้นทางเดินกลับรังไปที่แหล่งรวมอาหารหลักของรัง เพื่อป้อนให้ประชากรปลวกทุกตัวกิน ดังนั้นจึงสบายใจได้ว่าการติดตั้งระบบกำจัดปลวก Nemesis จะไม่ได้เป็นการดึงปลวกจากที่อื่นเข้ามาในบ้าน

8.จะแน่ใจได้อย่างไรว่าปลวกจะเดินทางเข้าสเตชั่นฝังดิน ไม่เดินเข้าในบ้านก่อน?
ตอบ : ระบบกำจัดปลวกNemesis ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อกำจัดจุดบกพร่องของระบบกำจัดปลวกแบบทั่วไป ซึ่งปัญหาในจุดนี้ระบบกำจัดปลวก Nemesis ได้ใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาโดยจะถูกใส่ลงไปในดินเพื่อไปทำปฎิกิริยากับจุลินทรีย์ภายในดิน ทำให้จุลินทรีย์คายก๊าซCo2 ออกมาใินปริมาณ 0.4% ซึ่งเคียงกับจุดแหล่งอาหารของปลวก งานวิิจัยในวงจรชีวิตปลวกนั้น ปลวกจะมุ่งหน้าเดินหาอาหารกระจายไปในดิน โดยใช้การสุ่มไปในบริเวณที่มีก๊าซ Co2 ปริมาณ 0.5% ดังนั้นเมื่อปลวกเดินมาใกล้สเตชั่นฝังดินภายในระยะ 2เมตร ปลวกจะมุ่งหน้าเข้าสเตชั่นฝังดิน เพื่อไปที่จุดเหยื่อล่อโดยทันที ซึ่งคุณสมบัติพิเศษนี้เป็นเทคโนโลยีของระบบกำจัดปลวก Nemesis แต่เพียงระบบเดียว